RUMAH TAHFIZH – KQS

Rumah Tahfizh Kauny Quranic School

Rasulullah SAW bersabda, “Allah mempunyai keluarga diantara manusia”. Para sahabatpun bertanya, “Siapakah mereka ya Rasulullah?”. Rasul menjawab, “Para ahli Al-Qur’an. Mereka keluarga Allah dan pilihan-pilihanNya”(HR Ahmad)